Friday, October 28, 2011

Flash Tournament Results

Ice Ribbon v Sendai Girls
All photos by Youji Kawauchi
5-Person suplex by Sendai on Ice Ribbon


SENDAI GIRLS "DANTAI TOUKOU FLASH TOURNAMENT" October 27, 2011

Tokyo Korakuen Hall
1835 Fans
1. Quarterfinal: JWP (Command Bolshoi, Kayoko Haruyama, Kaori Yoneyama, Leon, Hanako Nakamori) defeated WAVE (GAMI, Toshie Uematsu, Yumi Ohka, Shu Shibutani, Moeka Haruhi) (13:28) when Haruyama used a Keene Hammer -> Lariat on GAMI.

2. Quarterfinal: SENDAI GIRLS (Meiko Satomura, DASH Chisako, Sendai Sachiko, Kagetsu, Miyako Morino) defeated Ice Ribbon (Emi Sakura, Tsukasa Fujimoto, Hikaru Shida, Hikari Minami, Tsukushi) 12:45) when Chisako used the Hormone Splash on Tsukushi.

3. Quarterfinal: STARDOM (Natsuki*Taiyo, Yoko Bito, Yoshiko, Mayu Iwatani, Saki Kashima) defeated REINA (Yumiko Hotta, Aki Kanbayashi, Aoi Ishibashi, La Commandante, Zeuxis) (13:12) when Yoshiko used a Diving Senton->Yankii Hold on Ishibashi.

4. Quarterfinal: DIANA (Kyoko Inoue, Kaoru Ito, Keiko Aono, Jenny Rose, Annie Social) defeated Team Freelance (Jaguar Yokota, Manami Toyota, Sakura Hirota, Mio Shirai, Nancy Mari) (14:29) when Ito used a Diving Foot Stamp on Hirota.

5. Semifinal: SENDAI GIRLS (Meiko Satomura, Hiren, Ryo Mizunami) defeated JWP (Kayoko Haruyama, Tsubasa Kuragaki, Nana Kawasa) (7:26) when Hiren used a Yakuza Kick on Kawasa.

6. Semifinal: STARDOM (Nanae Takahashi, Natsuki*Taiyo, Yoko Bito) defeated DIANA (Kyoko Inoue, Keiko Aono, Sareee) (14:30) when Takahashi used the Refrigerator Bomb on Sareee.

7. Final: SENDAI GIRLS (Meiko Satomura, Kagetsu) defeated STARDOM (Nanae Takahashi, Yoshiko) (16:30) when Kagetsu used the Death Valley Bomb on Yoshiko.

Satomaura with kick to Tsukasa's face

tables are turned for Meiko

Tsukasa and Shida dropkick Sachiko Sendai
No comments:

Post a Comment